Vooras en stabilisator

Rubber, stabilisatorstang (20mm), 911 '74-'86

91134379203 911.343.792.03 911 343 792 03
911.343.792.03

Beugel, rubber stabilisatorstang, 911 '74-'89

91134377500 911.343.775.00 911 343 775 00
911.343.775.00
 

Torsieas /L 911 '65-'89, gebruikt

90134310112 901.343.101.12 901 343 101 12
901.343.101.12
 

Torsieas /R 911 '65-'89, gebruikt

90134310212 901.343.102.12 901 343 102 12
901.343.102.12

Pakking, torsie-as, 911 '65-'89 (excl 911 E Comfort), 912, 914 '70-'76

90134147500 901.341.475.00 901 341 475 00
901.341.475.00

Beschermende steun /L, gebruikt

91134103702 911.341.037.02 911 341 037 02
911.341.037.02